Stenger 1. november: Hybelhotellet opphører som asylmottak

Av

Korvetten hybelhotell opphører som asylmottak fra 1. november. Porsgrunn kommune vurderer likevel fortsatt ulovlighetsoppfølging av bygningens bruk som asylmottak fra 1. mai.