Gå til sidens hovedinnhold

Stenger Markavegen: – Graves og sprenges

Nå starter arbeidet med å legge vann- og avløpsledninger til Lønnebakke.

I forbindelse med at det skal legges vann- og avløpsledninger opp til det nye næringsfeltet på Lønnebakke, er kommunen nødt til å stenge av Markavegen. Har skal kommunen sprenge mottaksgroper for boring langs vegen. Arbeidet vil på gå i cirka fire uker i februar og mars. Til sommeren skal det settes ned kummer. Også dette vil ta fire uker. Dette framgår av informasjon i en avtale mellom kommunen og Sameiet Bjørkemyrsvegen Nord, som eier den private skogsveien som skal benyttes til omkjøring.

Markavegen er en del av fylkeskommunens veinett. De har nå gitt tillatelse til arbeidsvarsling for stenging av Markavegen, med omkjøring. Vedtaket er gyldig i perioden 22. februar til 19. mars. Veien blir stengt ved Sundvoll. Det gis tillatelse til å jobbe i veien hver dag. Veien blir kun stengt for biltrafikk, ikke myke trafikanter. Egne vakter skal sørge for at de kan passere trygt.

– Det skal graves og sprenges. Veien må brukes som arbeidsområde.

Setter opp gjerde

– Det vil settes opp gjerde langs arbeidsområdet så ikke myke trafikanter roter seg inn i arbeidsområdet, heter det i selve søknaden.

Kommentarer til denne saken