Stiftelse satt i skvis, forhandler med kommunen om eiendommer: Kan bli enda verre!

Bråket om eiendommer og avtaler på museene har pågått i mange år. Nå kan det bli enda verre.

DEL

Onsdag skulle tre personer fra Stiftelsen Porsgrunnsmuseene i møte med eiendomssjef og kultursjef i kommunen om mulig ny avtale for museumseiendommene på Frednes. Det er uklart om også eiendomsrett og avtaler for Porsgrunn bymuseum er spill. I lengre tid er det blitt spekulert i om Porsgrunn kommune driver en strategi for å presse stiftelsen ut fra egne eiendommer og avtaler, for å overta selv. Leder i stiftelsen, Haavard Gjestland, bekrefter møtet onsdag, men var i forkant ordknapp.

– Vi har fått et avtaleutkast vi skal diskutere, sier Gjestland.

Når mottok dere utkastet?

– Seint mandag kveld.

– Bolig, handel og teater

Kommunen har på sin side hatt lang tid på seg til å smi et nytt mulig konsept på eiendommene langs elva, der sjøfartsmuseet er etablert. I fjor kjøpte Porsgrunn kommune ut Grenland havn fra området og overtok eiendommer som havna har sittet og ruget på i årevis. I fjor lanserte Ap-ledelsen også ønske om en teaterpark på sjøfartsmuseets område, i et nybygg som kan bli 1000 kvm. Hvordan oppføring av et stort teaterbygg på et fredet museumsområde skal bli mulig er en gåte, men ordfører Robin Kåss har i svar på en interpellasjon kommet med noen antydninger om veien videre:

– Bystyret har gitt et oppdrag om at det historiske området totalt sett blir fylt av aktivitet f.eks. bolig, handel, teaterpark, kultur eller servering. Ønsket er et vern gjennom bruk både fordi at dette er den beste måten å bevare bygningene for ettertiden, og fordi det kan bidra til at flest mulig får oppleve området, skriver Kåss i svar på interpellasjon fra Kristin Clemmensen (V).

Saken kommer opp i bystyret torsdag.

– Helhetlig plan

– Før det settes av større midler til investeringer ba bystyret rådmannen komme til formannskapet med en helhetlig plan, hvor alle relevante fagområder inkluderes, for hvordan dette kan oppnås, skriver Kåss.

Etter det PD forstår er det denne helhetlige planen som nå foreligger i et utkast, og som er forelagt stiftelsen. Et tidligere møte mellom kommunen og stiftelsen skal ha endt med nullresultat, så kom korona, og nå skal kommunen ha fått hastverk med forhandlinger.

Over 15 år har gått siden museumsreformen med såkalt konsolidering av norske museer. I overkant av 300 museer er blitt til 60 konsoliderte. Målet har vært å styrke museumsfaglige miljøer.

I Nedre Telemark har reformen ikke vært en suksess. Flere av museene som ble konsolidert med Telemark museum har trukket seg fra avtalen. I fjor trakk Telemark museum seg fra avtalen med museumsstiftelsen i Porsgrunn, etter mye leven. Bare to år før skinte sola da stiftelsen og ledelsen for Telemark museum inngikk fredsavtale, men avtalen var avhengig av hva Porsgrunn kommune ville gjøre, og samarbeidet med politisk ledelse har ikke falt heldig ut for museene verken i Porsgrunn eller Skien. I Porsgrunn har stiftelsen mistet tilskudd og er hardt presset økonomisk.

– Porsgrunn kommune har tilbudt seg å overta bygninger som stiftelsen ikke selv ønsker eller klare å forvalte, skriver Kåss i svaret til Clemmensen.

Gjestland ville onsdag ikke kommentere om stiftelsen nå blir forsøkt ribbet for eiendom og rettigheter, og parkert på sidelinja for at kommunen vil overta. PD lyktes ikke å få kommentarer fra kultursjefen.


Artikkeltags