Det var på et styremøte 27. juni i fjor styret for stiftelsen vedtok å oppløse stiftelsen og selge gården. Leder Ole Roger Dyrkorn var sammen med Inger Lise Sikkeland og Tom Rune Olsen med på styremøtet. Roger Normann meldte forfall til møtet. Aud Ragnhild Rørholt hadde trukket seg fra styret og møtte ikke.

– Stiftelsen oppløses og eiendommen legges ut for salg. Styret fortsetter som oppløsningsstyre. Leder kontakter Bamble kommune og stiftelsestilsynet og orienterer om vedtaket, står det i protokollen for styremøtet.

– Det var enighet i styret om å oppløse stiftelsen, bekrefter Dyrkorn, som er leder av styret.

Det nye styret gikk inn for å føre arbeidet med det som er ment å være en museal gård i Bamble videreføre. Med Jostein Riise, Dag Holmer og Nina Olsen Thoner i spissen hadde stiftelsen holdt det gående med gården i mange år da de rundt 2015 bestemte at det beste ville være å selge gården til noen som ville restaurere den og bosette seg der. Det fikk de ikke til, og det nye styret kom på banen for å drifte stiftelsen og gården videre. For ett år siden bestemte så det nye styret seg for å oppløse stiftelsen og selge gården. Så langt har det ikke skjedd.

– Noe må gjøres

Ordfører Hallgeir Kjeldal og varaordfører Torstein Dahl har begge fått henvendelser fra lokalbefolkningen på Rønholt. De er engstelige fordi de ser at Rønholt Gård ikke får nødvendig stell, og at det står dårlig til med tilstanden på gården.

– Det er sørgelig å se at gården rett og slett råtner på rot. Her må noe gjøres. Kommunedirektøren har fått henvendelse fra styret i stiftelsen, der de ønsker å oppløse stiftelsen. Det er snart et år siden, og nå må vi få noe til å skje her, sier Kjeldal.

– Her må ordføreren gå i samtaler med administrasjonen og se på hva kommunen må bidra med for å få oppløst stiftelsen, slik de selv har vedtatt. Deretter må vi iverksette det som er nødvendig for å få solgt gården, sier Dahl.

Ikke rett fram

Leder av stiftelsesstyret, Ole Roger Dyrkorn, sier at de ikke hadde gravd dypt nok i vedtektene til stiftelsen da de vedtok å oppløse stiftelsen og selge gården.

– Det dukker blant annet opp en klausul om at kommunen har en overtakelsesrett dersom stiftelsen legges ned. Den må effektueres, i tillegg til at stiftelsestilsynet må godkjenne at vi legger oss ned, sier Dyrkorn.

Han forteller at det har vært noe aktivitet på gården etter at det nye styret kom på banen rundt 2015, men at det ikke er mulig for stiftelsen å drifte gården videre.

– Det er svært vanskelig å få tak i midler til drifta av gården. Kommunen og velforeningen her borte har valgt å konsentrere seg om å drifte det gamle skolestua på Rønholt, og drifte Eik Gård som museal gård. Vi har rett og slett ikke kapasitet til å holde på med Rønholt Gård, sier Dyrkorn.

– Vi må være rause

Ordfører Kjeldal sier at han er helt sikker på at det finnes folk som vil være interessert i å overta gården for en rimelig penge.

– Det er jo egentlig stiftelsen som kan selge gården, men vi skal se på løsninger for dette i henhold til vedtektene, dersom det er problematisk for dem å ordne det. Vi må være rause når vi skal selge gården. Både med tanke på prisen på gården og når det gjelder mulige løsninger for å få oppgradert gården til moderne standard. Jeg ville sagt at 50.000 kroner bør være en grei sum å selge gården for, og at det åpnes for å sette opp en tro kopi av våningshuset og drengestua, men med moderne løsninger innvendig, sier Kjeldal.

Låven på gården har de forrige styret sørget for er rehabilitert og godt vedlikeholdt. Den mener de bør være fullt mulig å få opp og stå som et godt uthus på en framtidig bebodd gård.

– Vi venter bare på at kommunen skal gjøre sin del av det nødvendige, slik at stiftelsestilsynet kan godkjenne oppløsningen av stiftelsen. Så er det strålende om kommunen vil være behjelpelige med å selge gården, sier Ole Roger Dyrkorn.