Lederen i Porsgrunn lærerlag oppfordrer politikerne til sivil ulydighet, som en protest mot overfylte klasserom i Porsgrunn.

– Situasjonen er dramatisk. Vi mangler 24 lærerstillinger. Resultatet kan bli overfylte klasserom, sier Vigdis Stokland, som er leder for lokallaget av Norsk Lærerforbund.

I går kveld fikk hun lov til å slippe til på talerstolen i kultur- og undervisningsutvalget. Der manet hun politikerne til å reise seg i protest. Blant annet oppfordret hun utvalget til å legge fram et underskuddsbudsjett, noe de etter kommuneloven ikke har anledning til.