Stopper avdrag og renter i tre måneder

Skagerrak Sparebank stopper avdrag og renter for lag og foreninger i tre måneder.