Stopper karnapp, og vil ikke komme på befaring til Håøya: Utvalg overkjørt igjen

Modernisering av den gamle hytta på Håøya blokkeres igjen. Heller ikke denne gang vil Fylkesmannen reise på befaring.