Stor interesse for den ledige jobben: – Telefoner fra lærere, ledere og idrettsfolk

Av

Umiddelbart etter at stillingsannonsen ble lagt ut, fikk styrelederen merke at mange er nysgjerrige på å vite mer om den ledige jobben som daglig leder.