Store hager og eiendommer kan splittes opp og bygges ut: Fjerner gammel plan

Kun to av flere hundre grunneiere har svart på brev om å oppheve reguleringsplan og tillate mer fortetting der de bor.