– Vi får ikke registrert alle som kommer inn på Urædd utenom de som betaler gjennom Easypark-appen. Men vi ser jo at det er mange som står der, sier parkeringsansvarlig i Porsgrunn kommune, Mariann Stoltenberg.

Siden 1. desember har 5.555 bilister parkert ved Gamle Urædd, ifølge tallene fra Easypark som Stoltenberg har tilgang til. Det reelle tallet for hvor mange som har brukt p-plassen, er høyere. Det er tre innhegninger som er tilegnet Vy, kommunale tjenestebiler og Porsgrunn Utvikling AS, og disse har egne betalingsordninger.

– Bane Nor har 36 p-plasser som togreisende kan bruke gratis. Vi har ikke noen tall på hvor mange gratisbilletter jernbanen har delt ut, men vi ser jo at plassene er nesten fulle.

Men de gamle betalingsløsningene for disse innhegningene vil også snart opphøre, ifølge Stoltenberg.

Flere siden nyttår

– Vi har sett at mange flere bruker parkeringa nå som vi har satt ned prisen, sier Stoltenberg.

Per i dag koster det 5 kroner timen og toppen 30 kroner dagen å parkere ved Urædd. Elbiler (men ikke hybrider) få stå gratis når de ikke lader.

– Visjonen til kommunen er jo at så mange som mulig skal gå, sykle eller reise kollektivt. Derfor må det være litt dyrere å stå parkert enn å reise kollektivt. Og da kan ikke parkeringsavtaler være billigere enn månedskortet, sier Stoltenberg.

– Vi satte ned prisen ved nyttår, for da opphørte den gamle abonnementsavtalen for de som jobber i sentrum. Den gikk ut på at de fikk parkere billigere hvis de sto utenfor sentrum, men vi la ned avtalen fordi vi nå skal gå over til en helt ny parkeringsordning.

Ny p-ordning

– Snart får vi et nytt opplegg med automatisk registrering ved inn- og utkjøring, samme som ved sykehuset i Skien. Da kan man velge å betale via app eller automat. Og hvis man bare kjører rett inn og ut igjen, får man faktura i posten, forklarer Stoltenberg.

Dette systemet vil gjelde alle p-plassene ved Gamle Urædd, også de som tilhører Vy, kommunen og Porsgrunn Utvikling.

Selv om det er mange flere som parkerer ved Urædd nå enn før, er det ingen krise enda, opplyser Stoltenberg.

– Det har vært stort trykk, men det er fremdeles ledige plasser på feltet nærmere Behagården. Jeg regner med det er fordi folk ønsker å parkere så de har kortere vei å gå til sentrum. Men ved parkeringa ved Kikretjernet og Grenlandsgate er det nesten ikke folk, selv om det ikke er mye lengre å gå derfra til sentrum enn fra Urædd.