- Dette var ikke en sak for kontrollutvalget. Vi mener den ikke fyller kriteriene for et varsel. Det er et klassisk eksempel på sak som kontrollutvalget ikke skal gå inn i, sier utvalgsleder Esben Storvand.

Bystyrerepresentant for Folkeaksjon NEI til mer bompenger, Mari Byberg Knudtsøn, reiste minneskiltet på Sandøya som varslersak til utvalget. Hennes spørsmål er om skiltet, satt opp i strandsonen, er kommunalt behandlet forskriftsmessig i henhold til plan og bygningsloven og øvrige strandsoneregler.

Minneskiltet ble satt opp og avduket 28. desember i fjor, på 75 års dagen for krigshendelsen da to engelske bombefly ved en glipp slapp åtte miner over Sandøya i 1944. PD har tidligere fortalt historien om hvordan rådmann Per Wold intervenerte mot byråkratiet og ga de lokale ildsjelene tillatelse til å sette opp skiltet uten omfattende saksbehandling i kommune, fylkeskommune og fylkesmann, en lang prosess som ville ha medført byggesaksgebyr på mange tusen kroner.

Nå har kontrollutvalget avvist saken, vil du forfølge den videre overfor kommunen?

- Jeg kan ikke se at det er mitt ansvar å føre denne saken videre. Mitt ansvar var å bringe saken inn for kontrollutvalget. Det er nå opp til kommunen, og hvordan de vil håndtere slike saker frem i tid. For meg er det viktig at saker er rettferdige, og at gjeldende regler blir fulgt, sier Byberg Knudtsøn i en kommentar.

Hun presiserer at saken ikke dreier seg om å sette initiativtakerne til minneskiltet i dårlig lys.

- Det er ikke deres feil at det ble som det ble. Jeg ser det er kommunens forvaltning som har tatt en snarvei for sin beslutning. Den er sikkert gjort i god mening, men er litt på kanten av det akseptable. Administrasjonen i kommunen er nå klar over det, og det er å håpe på at saker heretter blir gjort på en bedre måte, sier bystyrerepresentanten.