– Støy, risting og korona er ødeleggende

Beboer i Sverresgate forklarer i e-post til kommunen krevende boforhold for tida.