Strammer inn og utvider bruk av munnbind

Kommunen har bestemt at alle ansatte i hjemmetjenesten skal bruke munnbind.