Den langvarige konflikten om hva DuVerden-bygget skal inneholde blusset opp igjen i fjor sommer da en sjøfartsutstilling ble tatt ned og erstattet med en annen som for sjøfartsinteresser var en provokasjon. Saken kom flere ganger opp i bystyret, og på nyåret ble det kjent at Stiftelsestilsynet hadde startet gransking av Stiftelsen Sjøfartens Hus, som har det øverste ansvaret for DuVerden-bygget.

Styrelederen har overfor PD konsekvent ikke villet kommentere saken. Ikke politisk strid, ikke at Kontrollutvalget flere ganger har behandlet saken, og så langt heller ikke granskingsrapporten som blant annet reiser alvorlige spørsmål om habilitet i styret.

Styret har bare unntaksvis opplevd smult farvann siden «Sjøfartens Hus» ble åpnet i 2013. En ganske konstant frisk bris, avløst av kastevinder, stiv kuling og storm har dominert kartet, i tillegg til en serie episoder med pengenød.

Vi mener styret fundamentalt må endre strategi for hvordan de håndterer offentligheten og hvordan de skal komme ut med tillitvekkende budskap. I forhold til vanlig transparens, ligger styret et helt atlanterhav bak.