Surrealistisk møte med Tangen Fort inspirerte Marilyn til å lage en utstilling

Av

– Mitt surrealistiske møte med Tangen Fort ble en sterk kontrast mellom bunkerser og skyttergraver og den store åpne himmelen over sjøen, sier kunstneren Marilyn Ann Owens fra Brevik som har laget utstilling i Galleri Pop i Langesund.