Svarer på kritikken: – Ikke blitt lova dette

Kommunalsjef Bjørg Rein sier pensjonistene på frivilligsentralen ikke er blitt lova normal drift ut 2020.