Svarer på kritikken: – Skal være butikk

Arkitekten bak planene for gamle Sko-Myhra sier det fortsatt skal være butikklokale.