Svært få permitterte på Herøya under koronakrisa: – Stolt av industrien

HAF-leder Tor Morten Thorsen er godt fornøyd med at svært få av de drøyt 1000 aktive medlemmene er permittert under koronakrisa.