– En av kompressorene i den ene salpeterfabrikken falt ut. Det gjorde at gassen gikk urensa til pipa, og var årsaken til røyken folk fikk med seg, sier Ole Jacob Siljan.

Lite vind på kvelden gjorde at gassen ikke fikk den fortynninga den vanligvis ville fått. Og når sola sto på bakfra, ble den veldig synlig.

– Det er svært sjeldent at dette skjer. Det har ikke skjedd de ni månedene jeg har vært fabrikksjef her i Porsgrunn, og det må være årevis siden sist, sier Siljan.

– Heldigvis fungerte systemene våre slik de skulle. Det ble oppfattet at fabrikken var på vei ut av kontroll, og da ble lokalalarmen utløst. Deretter utløste vi fabrikkalarmen og sendte ansatte i gasstette rom, for å holde de utenfor fare.

Ingen ble skadd eller utsatt for gass, opplyser fabrikksjefen.

– Jeg skjønner veldig godt at folk ble bekymra, men når vi står midt opp i slike hendelser har vi to prioriteringer: å sørge for at de ansatte er trygge og gjort rede for, og at fabrikken er under kontroll, sier han og legger til:

– Nå holder vi på å starte den opp igjen. Vi jobbet fram til midnatt med å få kontroll, og å finne årsaken, og nå er alt i orden.