Skal Sverresgate være gjennomfartsåre for bytrafikken i Porsgrunn eller skal den være lekeplass?

Det er flere foreldre som har henvendt seg til PD med dette spørsmålet i forbindelse med at Østsiden skole ligger slik til at man hver eneste dag når klokka blir 14 og barna skal hjem, opplever farlige trafikksituasjoner utenfor skolen.

PD var en tur i Sverresgate ved 14-tiden i går og kunne bare konstatere at noen minutter over to var gata plutselig blitt lekeplass.