Det «nye» badebassenget på Herre nærmer seg fullførelsen. Det går neppe an å kalle det for nytt – for det var faktisk ferdig i fjor også. Men da sørget storflommen for at mye slit og strev gikk ad undas. Riktignok fikk man en del erstatning av naturskadefondet, men det forhindret ikke at det måtte ny dugnad til.

– Bassenget er en kombinasjon av utgraving og påfylling. Vi var heldige i og med at vegvesenet foretok veiutbedringer her, sier skolestyrer Knut Segtnan som er primus motor i foretakendet.