Taper flere hundre tusen, men vil helst skåne foreldre og barn i vanskelig situasjon: – Vet ikke hva vi skal gjøre

Av

– I hvilken grad kan vi fakturere full treningsavgift?