Tar grep etter flere episoder: Straffbart å oppholde seg på idrettsanlegg

Etter ny forskrift fra kommuneoverlegen i Porsgrunn, er det nå forbudt å oppholde seg på fotballbaner, øvrige idrettsanlegg og i ballbinger.