I en pressemelding på tampen av fjoråret skriver Telemark Museum og Tekna at førstnevnte har overtatt alle aksjene fra Teknisk- naturvitenskapelig forening (Tekna), hvilket er i henhold til tidligere aksjonæravtaler.

– Senteret vil trenge nye ressurser for å utvikle seg videre, høyne besøkstallene og gi et enda bedre tilbud til flere. Dette gjelder spesielt nå som den nye regionen Vestfold og Telemark etableres. Telemark Museum vil derfor invitere til et bredere eierskap for å forankre senteret tydeligere i regionen. Dette er også nødvendig for å få til en godt balansert finansieringsmodell, slik andre vitensenter har, og som staten har satt som krav til lokale og regionale aktører, skriver de i pressemeldingen.