Texaco vil utvide sitt anlegg ved Heistad Bensin & Service og er for tiden i gang med tilbygg som etter planen skal stå ferdig først i mai.

Forhandler Jan Ludvigsen forteller til PD at utvidelsen vil medføre at man får en vaskehall som blir dobbelt så stor som den nåværende. Vaskehallen skal ha inn- og utgang i begge ender, og blir av den størrelse at den kan ta fire biler samtidig. Den får en lengde på 17 meter og har således også kapasitet for de fleste trailere. Nå står man uten vaskehall grunnet byggearbeidene.

Dessuten skal også forretningen utvides, det skal bli nytt fyrrom med nytt sentralfyringsanlegg, det skal bygges tak over bensinpumpene og man vil få et større parkeringsareal.