– Skal man tilbakeføre så gjør man det helhetlig, ikke stykkevis og delt med en del fra 1907 og resten fra 2020, skriver fylkeskommunens avdeling for kulturarv.

Brevet er sendt Porsgrunn kommune, som nylig mottok en henvendelse fra tiltakshaver i Storgata 165 ved Osebro. I forbindelse med riving og gjenoppføring av nytt bygg ønsker tiltakshaver å fjerne dagens knekk i hushjørne. Det vises blant annet til et gammelt bilde fra tidlig 1900-tallet, før knekken ble laget.

Da bildet ble tatt skal det ha vært et bolighus. Det er blitt gjort flere endringer på bygget i ettertid. Fylkeskommunen opprettholder sin forrige uttalelse, hvor de råde kommunen til å sette krav til knekt hjørne.

– Tiltakshavers ønsker er å legge et bilde fra 1907 til grunn for et av hjørnene i erstatningsbygget, og brannskadd bygning anno 2020 som grunnlag for resten. Dette er ikke en god tilnærming sett fra et kulturminnefaglig ståsted og særlig ikke med tanke på at området har nasjonal kulturminneinteresse.

– Skal bildet fra 1907 danne grunnlag for erstatningsbygning, så må det gjøre det for hele bygningen og ikke bare et hjørne fordi dette passer prosjektet best, skriver de.