Tilbygg på 6 kvm på Håøya får støtte

Både kommune og fylke mener et nytt lite tilbygg i strandsonen på Håøya kan godkjennes.