Tilsyn med kommunens byggeprosjekter avdekket avvik: – For dårlig kontroll

Porsgrunn kommune gjennomfører byggeprosjekter for mange hundre millioner, men har for dårlig kontroll med lønns- og arbeidsvilkår.