Det mener Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon (NSO) i en ny tilsynsrapport.

De skriver at de viser til storulykketilsyn 26.–27. oktober 2021 ved Inovyn Norge AS avd. PVC, fabrikk Porsgrunn.

Ni personer fra virksomheten var til stede ved tilsynet, og to fra NSO. Slik beskrives industrivernet:

– Herøya Industripark har etablert felles industrivern. Det er Avarn som er leverandør av beredskapstjenester til virksomhetene i industriparken. Inovyn har ansvar for å gjennomføre risikovurderinger og beskrive de dimensjonerende uønskede hendelsene i sin virksomhet. Avarn leverer industriverntjenester på bakgrunn av bestillingen fra virksomheten. Inovyn stiller med beredskapsdisponible personer til det felles industrivernet og representant i redningsstaben.

Inovyn har kontinuerlig drift og seks-skift ordning. Skiftene er bemannet med seks personer inkludert en lærling.

NSO skriver at de observerte ett avvik under tilsynet: Innsatspersonene har ikke deltatt på tilstrekkelig antall øvelser.

– Virksomheten har etablert forsterket industrivern. Dette innebærer at alt innsatspersonell skal øves regelmessig og minimum fire ganger i året.