Forventning til at en ny museumsmelding skulle slukke et bål som har ulmet og brent lenge, er ikke blitt innfridd. Isteden fikk vi mandag en eksplosiv salve fra Stiftelsen Porsgrunnsmuseene som anklaget Telemark museum for å «fabrikkere et dokument med falsk innhold», en påstand som ligger nær beskyldninger om at museumsledelsen på Brekke har begått en handling som rammes av straffeloven.

Vi mener stiftelsen åpenbart gikk for langt. Samtidig er det liten tvil om at heller ikke motparten til enhver tid opptrer med den største kløkt. Vi har fulgt museumsstriden i mange år, men er fortsatt ikke i stand til å stille diagnose på hvorfor det er så mye bråk med den ene museumsdirektøren etter den andre. Det er innlysende at det sentrale persongalleriet i både Skien og Porsgrunn burde ha deltatt på minst et diplomatkurs.

Studier av diverse stiftelser som er involvert tyder ikke på overdreven transparens i forhold til øvrig samfunnsutvikling. Det gjelder på begge sider av bygrensa. Vi kan uansett slå fast at konfliktnivået vi har sett nå, ikke kan fortsette. Partene må summe seg, for det tjener ingen å fortsette slik.