Det er de samme entreprenørene som setter opp brakkeriggen på Kjølnes som har satt opp riggen på Grønli.

– Det er et akutt behov for flere klasserom som har dukket opp på Grønli. Det er behov for to klasserom til i en begrenset periode. Hvor lenge brakkeriggen vil stå, kan vi ikke si med sikkerhet nå. Men den vil nok stå en stund, sier eiendomssjef Ole Henrik Lia.

Han peker på at en løsning med brakkerigg er en od løsning. Kommunen har erfaring med slike løsninger andre steder, blant annet på Brattås skole.

– Vi ser at det fungerer bra med slike løsninger, sier han.

Det er vanskelig å si nøyaktig hvor mye brakkeriggen på Grønli vil koste kommunen totalt, fordi man ikke vet hvor lenge de må leie den.