– Vi har mangel på folk.

– Vi forsøkte å lyse ut én stilling to ganger, uten at vi greide å skaffe noen som vi anså som kvalifiserte, opplyser Brunn, leder på areal og miljø.

Totalt har byggesaksavdelingen 3,5 stillinger nå, pluss en jurist. I tillegg til at de har fylt en stilling for lite, er én av de ansatte i fødselspermisjon. Bruun forklarer at det er vanskelig å skaffe vikar, spesielt hvis det er en som må læres opp. Da har vikariatet som oftest gått ut kort tid etter opplæringsperioden.

– Dessuten er vi i en periode hvor vi behandler klager og rettelser på nytakseringer i forbindelse med eiendomsskatten.

– Vi regner å bli ferdige med dette i løpet av tredje kvartal.

Alt dette gjør at de må prioritere strengt. Bruun forteller at de prioriterer søknader fra næringslivet og nye boliger. Påbygg og tilbygg på eksisterende boligbygg og fritidsboliger blir tatt til slutt.

– Det er mange søknader vedrørende fritidsboliger nå. Særlig i forbindelse med tiltak innafor hundremetersbeltet.

Bruun forteller også at rush i antall byggesaker under korona ikke har avtatt. Han har gitt saksbehandlerne beskjed om å ikke prioritere henvendelser fra folk som har levert byggesøknad. Dette fordi de heller skal bruke tid på saksbehandling.

– Det stjeler tid til saksbehandling, så vi må bruke mindre tid på å svare opp henvendelser.

– Det er problematisk nå saksbehandler bli overøst med hundrevis av e-poster, eller at man må svare på mange telefoner.