– Legger vi til at gjennomsnittslengden på turene vi har gått er på åtte kilometer, så blir det relativt mange mil som er tilbakelagt av de spreke pensjonistene. Det har blitt tilbakelagt 1680 mil, sier leder Tor Suhrke i Bamble Turlag.

Det har aldri tidligere vært registrert over 2000 deltakere på Aktiv i 100-turene turlaget arrangerer.

– Det er helt klart en soleklar rekord det vi har registrert i år. Vi har vært veldig spent på utvikling og deltakelsen etter at pandemien er avblåst, og svaret vi har fått er meget oppløftende, sier Suhrke.

Aktiv i 100 er et turtilbud for aktive seniorer som møtes hver mandag formiddag til en 3-5 timers tur i skog og mark i Grenland og omegn. Det er en gruppe for menn, en for kvinner og en blandet gruppe for litt mindre krevende turer. Den kaller de for Aktiv i 100 Light.

– Noen ganger har vi fellesturer, men de fleste går hver for seg, forteller turlagslederen.

Hele året

De ulike gruppene møtes på faste steder for samkjøring til utgangspunktet for turen. Parkeringsplassen i Krogshavn er ofte brukt som møtested. Det er turtilbud alle mandager hele året, med unntak av sommerferien og høytider.

– Vi setter opp halvårlige turprogram for alle tre gruppene. På grunn av føre- og værforhold er det alltid risiko for at en tur ikke kan gjennomføres som planlagt. Men vi avlyser ikke. Da blir turen lagt om til farbare stier og turområder, forteller Suhrke.

Han forteller at antallet deltakere per tur varierer fra 40 til 60 deltakere hver mandag.

– Dette er utvilsomt et godt bidrag i arbeidet med å bedre folkehelsen blant seniorene i kommunen, slår han fast.

Over 100.000

Bamble Turlag har to elektroniske tellepunkter rundt på kyststien i Bamble. Det er som kjent over seks mil med opparbeidet kyststi i kommunen, og turlaget flytter disse målepunktene hvert år for å sikre seg god oversikt over hvor mange det er som bruker stien.

– Vi vet at det er godt over 100.000 turgåere som er ute på stiene i løpet av et år. Det er litt vanskelig å si helt hundre prosent nøyaktig, fordi vi har målepunktene på forskjellige steder fra år til år. Men vi ser helt klart at bruken er økende, og det som er veldig gledelig, er at økningen vi så av folk på stiene under pandemien ser ut til å vedvare. Folk har rett og slett fortsatt å bruke nærområdene sine til å være ute og nyte naturen, sier Suhrke.

Bamble Turlag ble stiftet i 2010 og har rundt 700 medlemmer. Turlaget er tilknyttet DNT Telemark, som en av 56 medlemsforeninger i Den Norske Turistforening. Turlagets formål er å arbeide for et enkelt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.

Juleferie

Mandagsturen for seniorene denne uka gikk til Kleppseter. Etter en halvannen times tur på skogsbilveier i et flott turvær, kom følget fram til Kleppseter Gård.

– Det var 63 deltakere på denne turen. Det var tid for juleavslutning for årets seniorturer. Turen endte opp på gården, der det ventet julegrøt på deltakerne. Grøten ble ledsaget av musikk fra turlagets eget hornorkester. Det er ingen overdrivelse å si at det var stemningsfullt, forteller Suhrke.

Etter julegrøten vanket det kaffe og kaker, og nøkkelpersoner som sørger for at turtilbudet eksisterer, fikk sin fortjente takk.

Nå tar Aktiv i 100-turene juleferie til mandag 9. januar, som er dagen for oppstart for turene i 2023.