Forslag om å fjerne bomstasjonene

ILLUSTRASJON: Bomring, Vallermyrene.

ILLUSTRASJON: Bomring, Vallermyrene.

Men ikke sånn, på en, to, tre. Forslaget har en bakside.

DEL

Det melder TV 2 lørdag formiddag.

– Det som TØI (Transportøkonomisk institutt) nå foreslår, er å erstatte både bompenger, avgifter på drivstoff, veiavgiften, vektårsavgiften og fergebilletter. Det gjør de i en 93 sider tykk rapport, skriver de på sin nettside.

Som et alternativ, vil TØI innføre veiprising. Det vil si at du, istedet for å betale en fast sum per bompassering, punger ut for den tilbakelagte distansen; per kilometer. Et mer rettferdig alternativ?

Her i Grenland har det vært mange bataljer, krangler og utspill, hvor diskusjonene i hovedgrunn baserer seg på at det du må betale for å kjøre inn og ut av byene, varierer kraftig ut ifra hvor du bor og jobber.

Ifølge rapporten til Transportøkonomisk Institutt, etter deres mening, vil forslaget om veiprising være en mer fordelaktig løsning.

– Det snakkes om fra cirka 20 øre per kilometer i grisgrendte strøk. Mens det i de større byene kan komme opp i 4-5 kroner per kilometer, i rushtiden, lyder det fra TV 2.

Artikkeltags