Trafikkalarm fra Langangen fanga opp

Stadig mer engstelige beboere i Langangen er blitt hørt på nytt rop om farlig trafikk.