Det måtte i så fall være endringer i restriksjonene, at flere gjester på en eller annen måte kommer tilbake, eller at myndighetene kommer på banen med mer akutthjelp til en brutalt rammet bransje.

Historien fra Parkbygget forundrer ikke NHO i det hele tatt, for de måler frykt for konkurs og oppsigelser, og mange aktører innenfor reiseliv og servering har vært på kriselista lenge. Dette jobber de kontinuerlig med å få myndighetene til å forstå, slik at bedrifter som i utgangspunktet er sunne og ikke har gjort noe som helst galt kan gis lettelser for å overleve.

Graden av krise i serveringsbransjen er som kjent svært ulik. Katastrofe for omsetningen på bistroen betyr ikke at de selger mindre pasta på Øya spiseri. Men nedgangen i bransjen er omfattende, smitten har blusset opp, usikkerhet og ustabilitet har eskalert og truer også julebordsesongen. Det er vanskelig å se for seg at myndighetene ikke kommer opp mer flere krisetiltak, og det haster hvis jula skal reddes.

Situasjonen for Park bistro er dokumentasjon på det krevende driftsgrunnlaget smittevern har ført til. De aller fleste har forståelse for hvorfor strenge tiltak er nødvendig, og at det fortsatt kan bli verre før det blir bedre.