Velforeningen på øvre Bjørntvedt søker kommunen om 50.000 kroner i tilskudd til pergola/grillhytte og oppgradering av området med mur for å lage avgrensing rundt lekeplassen.

I søknaden opplyser de at velforeningen i 2018 brukte 380.000 kroner på prosjektet. Pengene har gått til planering av fotballbane, grill, nytt treningsapparat og grillhytte. Nå gjenstår å fullføre prosjektet med mur, beplantning og ferdigstilling av grillhytta.

Om seg selv forteller de at Bjørntvedt velforening ble stiftet i 1998.

– Vi har et godt og velfungerende styre. Velforeningens ønsker å skape et godt oppvekstmiljø og nabolag. Området på Bjørntvedt er et populært sted for skoleavslutninger, trillegrupper, bursdagsfeiring, turmål for barnehager og generelt for barn og voksne som bor der, skriver de.

HappyLøkke» er et prosjekt for å forbedre fellesarealet på Bjørntvedt.

– Målet er at området skal få en oppgradering og blomstre i sitt fulle potensial. På løkka skal voksne og barn møtes for lek, trening, kaffe, samtale, volleyball, fotball, skøyter og ski, blir det opplyst.