I noen gater er det verre enn andre. Øvre bydel og Osebro har i mange år opplevd ekstremgraving, i forbindelse med leilighetsbygg, Skagerakbygg, kulturhus og brann. Næringsdrivende har rømt, og avisene har hatt kilometer med spalter om graving, klager og fortvilelse.

Denne uka, i sin årlige presentasjon av økonomi og utfordringer, sa rådmann Per Wold at han blir trigga av klaging, og nevnte det mest aktuelle eksempelet fra Olavsgate der bussene midlertidig er dirigert inn på grunn av graving i Sverresgate. Wold tok for seg kommunens kjerneoppgaver, vannforsyning er en av dem, og en stor del av graveprosjektet nå dreier seg om å skifte ut gamle dårlige rør fra 1920-tallet.

Om vannforsyning sa Wold at «kanskje vi skal fokusere på det, istedenfor å få noen busser foran verandaen i et par måneder». Han sa også at de som har ansvar for rør, vann og kloakk «fortjener betydelig mer anerkjennelse, også i det offentlige rom».

Jo da, ikke uenig i det. Her i avisa forsøker vi hver dag å speile hva som rører seg, men det er mange stemmer vi ikke hører fra, som burde vært hørt. At rådmannen står opp for sine ansatte er bra, og det refererer vi gjerne. Det er faktisk mulig å se større på ting enn hva som til enhver tid foregår foran verandaene. At vannforsyning er viktig er enkelt å anerkjenne.