Trond Albert (34) står på hodet under talentleiren: – Alltid på alerten

Trond Albert Bleken (34) er godt i gang med å forberede årets talentleir. Han legger ikke skjul på at det fort kan bli noen hektiske dager.