Nok en gang tar velforeningen på Vestsida opp farlige trafikkforhold i Kirkegata. Dette er boliggata som flere tiår etter at den ble nedlagt som hovedvei, fortsatt fungerer seg en sluse for hele trafikkspekteret.

I et nytt brev til Porsgrunn kommune tar Vestsiden Fellesskap igjen opp problemene, og har lagt ved en henvendelse de har fått fra en kvinne som bor i Kirkegata:

– Jeg sitter her i kveld med hjertet i halsen på grunn av villmannskjøring utenfor i Kirkegata. I en periode nå på cirka en halv time har det kjørt forbi X antall biler i en voldsom fart og de spinner forbi kun centimeter fra vår husvegg. En ting er at det er ille om de treffer huset, men jeg er livredd for at de skal treffe fotgjengere som tilfeldig går forbi. De virker til å ha null kontroll på hva de gjør. Jeg vet at vi har snakket om dette før og at trafikkforholdene her i gata er et gjennomgående tema hos dere i velforeningen.

Forhåpninger

Vestsiden Fellesskap skriver til kommunen at de har sett fram til at Bydrift videreutvikler planene med grønn lenke på Vestsiden. De har hatt forhåpninger om at dette arbeidet ville bidra til å redusere og forbedre trafikkforholdene bydelen.

– Kirkegata har i lang tid hatt stor trafikktetthet, hvor både busser og biler har representert en støy- og sikkerhetsbelastning for beboerne. To barnefamilier har nå flyttet til andre steder på Vestsida på grunn av trafikkforholdene. Beboere i krysset Kirkegata/Moldhaugvegen opplever belastningen stadig sterkere. Husene i gata rister og sprekker, og enkelte ganger klirrer det i vinduene når bussene runder svingen.

Det forteller Finn Morten Steen og Jan Johnsen, henholdsvis leder og nestleder i fellesskapet.

Fra kommunens side er det gjennomført trafikktelling og vage løfter om bedring, men det ser ikke ut til å hjelpe for som bor der og lever med trafikken hele døgnet. Der er to år siden kommunen opplyste at «vi har ingenting konkret å komme med på nåværende tidspunkt. Gata er i prosjekteringsfasen».

– Vi kan ikke se at Bypakkas intensjon om å redusere trafikkbelastningen på Vestsiden er oppnådd, foreløpig. Beboere i den øvre delen av Kirkegata blir utsatt for en stadig økende trafikkbelastning, ikke minst på grunn av den omfattende boligutbyggingen i dette området, skriver Vestsiden Fellesskap.