– Da vi sa ja til å være med på en kartlegging av nasjonale kulturminner, trodde vi at vi skulle få være med og foreslå hva vi har i Bamble som bør være med. Slik ble det ikke. Vi fikk en oversikt fra fylkeskommunen over hva de kunne tenke seg å ta med. Da dukket det opp noe som het Sanden kalksteinsgruve. Det tok tid før vi skjønte at de faktisk mener det gamle kalksteinsuttaket ved Synkene, forteller kultursjef Trude Lyng.

Det er ikke noe historisk belegg for å kalle den gamle kalksteinsgruva for Sanden. Ingen kjenner til noe som skulle tilsi at Sanden er et navn som er brukt verken om gruva, gruvedrifta eller området ved Synkene.

– Dette har vi spilt inn, men de vil tydeligvis ikke høre på oss, sier Lyng.

Fylkeskommunen svarer med at de kanskje kan strekke seg til å kalle det for Ekstrand kalksteinsgruve.

– Det er faktisk nesten verre enn Sanden. Det har aldri vært gruver på Ekstrand, sier Lyng og rister på hodet.

Bygdeboka

Sammen med Lyng er også Henry Hvalvik fra plan- og byggesaksavdelingen med for å se på kartleggingen av nasjonale kulturminner i Bamble. Han tror det må dreie seg om en feil som har framkommet i et eller annet oppslagsverk, der noen ved en feiltakelse har kommet til å kalle den gamle kalksteinsgruva ved Synkene for Sanden.

– Det er nok mye som tyder på at det er det som ligger til grunn. Men når dette nå skal rapporteres til Riksantikvaren, og rapporten skal leve for ettertiden, så er det fint om det blir riktig. Sanden er det ingenting som heter her, og Ekstrand kan det i alle fall hete. Vi må få det riktig, sier Hvalvik.

Han har sendt med bilde av siden i bygdeboka i Bamble som viser salget og overdragelsen av eiendommen med kalksteinsgruven til fylkeskommunen og Riksantikvaren.

Korsalen

Ifølge bygdeboka er det Korshalen, som senere har blitt til Korsalen, som er det riktige navnet på eiendommen som ble solgt for å ta ut kalkstein. Det var i 1905 eiendommen ble overført til ingeniør I. Wankel fra Moss, med det for øyet at det skulle tas ut kalkstein fra gruven. Senere var det apoteker D.A. Hansen fra Brevik som overtok og drev gruva fram til 1913.

– Det er ikke tvil om at Korsalen kalksteinsgruve er det riktige navnet. Jeg tror også det kan være her kimen til skrivefeilen ligger. Korsalen kan ha blitt til Sanden, sier Hvalvik.

Hvordan dette ender er både Lyng og Hvalvik svært spente på. Så langt har kulturarvfolket i fylkeskommunen ikke vært villige til å rette opp navnet til annet enn Ekstrand, som altså kan være enda merkeligere enn Sanden, ifølge Bamble kommunes representanter inn i arbeidet med kartleggingen av kulturminner med nasjonal verdi i kommunen.