Seksåringene fra Sundjordet har nå fått trygg skolevei til Grønli skole. Kommunen sørger for gratis busstransport, slik at elevene slipper å krysse Øyekastveien.

15 små og raske seksåringer fikk fredag ta gratis buss til skolen for første gang dette skoleåret. Nå slipper de å bevege seg over den sterkt trafikkerte Øyekastveien på vei til skolen. Labbebussen kjører ei rute på Sundjordet og plukker opp elevene på fem til seks holdeplasser.

Tilbudet om gratis skoleskyss gjelder kun førsteklassingene, og kravet om gratis transport er at de må bo på nedsiden av Øyekastveien.