– Det er synd at politikerne i utvalget i Porsgrunn ikke kunne være med på å behandle forslaget om å bli med på laget så turnhallen kan bli interkommunal. Vi har et inderlig ønske om at den skal bli det, sier Høgne Skøld i prosjektgruppa for Grasmyr-utbyggingen.

Han er også klar på at hallprosjektet ikke er avhengig av et slikt samarbeid for å realiseres.

– I utgangspunktet ligger hallen inne i totalprosjektet, uten å være en interkommunal hall. Det får ingen konsekvenser for hallen dersom Porsgrunn velger å ikke bli med. Men det får jo noen økonomiske konsekvenser likevel. For oss i Bamble kommune vil det gjøre at vi ikke får inn drøye fire millioner til finansieringen, gjennom 2,5 millioner fra Porsgrunn kommune og drøye to millioner mer i spillemidler. Det vil vi veldig gjerne få til. Men turnhallen er allerede bygget, og den vil bli tatt i bruk uansett. Men da blir det helt annerledes dersom noen turngrupper i Porsgrunn ønsker å leie seg inn. Vi håper imidlertid sterkt at dette ordner seg når utvalget får de opplysningene de etterspør, sier Skøld.