I merknad til det planlagte byggeprosjektet på Vestsida, med atkomst fra Anders Baars veg, har Vestsiden barnehage og Vestsiden skole henvendt seg til utbygger.

– Mulig utbygging av boliger ved undergangen, på hver side av turstien på jordet ved TRIPP/TRAPP. Det planlegges atkomst til boligene fra Anders Baars veg/utvide turstien. Dette kan forringe den trygge turstien som nå benyttes av barnehagebarn og skolebarn når de skal gå til Frydentopp og Kverndammen-området, skriver virksomhetsleder Anne Omnes på vegne av barnehagen og rektor på Vestsiden skole.

Hun minner om at Porsgrunn kommune er en Trafikksikker kommune, og har barn og unge i fokus når det gjelder trafikksikkerhet i nærområdet.

Porsgrunn Utvikling AS vil bygge 16 boliger i grøntdraget som forbinder skolen, barnehager, bolig- og turområder. Naboer har reagert sterkt mot planene.

– Økt trafikk

– Forslaget som ligger i reguleringsplanen er ikke forenlig med å legge en bilvei over et område der barn og unge ferdes i regi av barnehage og skole, og dette er skoleveien for barn i nærmiljøet, skriver Omnes.

Hun mener at med så mange nye hus vil det bli generelt økt trafikk i området fra Anders Baars veg, passering over gaten og opp mot Kverndammen.

– Gaten er trang og smal nå, og kan til tider være uoversiktlig for trafikk som kommer fra Tørmogata og Heigata. Det må nødvendigvis bli økt fare når det kommer flere bilister og barn og elever skal krysse gaten, skriver virksomhetslederen for barnehagene Vestsiden og Marihøna.