Turvei kan bli digitalt kaos

AVGJØRES: Turveien kan bli interessant saksbehandling.

AVGJØRES: Turveien kan bli interessant saksbehandling.

Av

Den kontroversielle turveien langs elva skal avgjøres i et digitalt eksperiment i kommunen. For første gang i historien skal bystyret med 49 politikere møtes på skjerm, og turveien er en av 12 saker som kommer opp til behandling. Totalt skal rundt 60 personer koples opp på systemet Teams.

DEL

PD mener Kommunen driver omfattende opplæring for at hele bystyret pluss rådmann og kommunalsjefer skal komme seg på.

Avstemningene og tellekorpset ligger an til å bli spesielt interessant når digitalbystyret har sitt aller første møte. Vi tror ikke at den tekniske plattformen på noen måte er hokus pokus, men det er relevant å stille spørsmål ved om saksbehandlingen av for eksempel den svært inngripende turveien kan bli påvirket i negativ forstand. En offentlig turvei planlagt gjennom folks hager langs elva er alvorlig nok fra før.

I leserbrev her i avisa mener leder for Bypakke Grenland at det er feil at turveien kan bli enda et bypakkeprosjekt som går på en kjempesmell. Når et bypakkeprosjekt blir dyrere enn budsjett, må et annet prosjekt få mindre, og politikerne prioriterer. Dette er greit nok, men vi mener likevel det er grunn til å frykte ny kjempesmell.

Da kommunen skulle bygge turvei ved Lilleelva, var planen at de skulle få 2,8 kilometer strekning for 7,7 millioner. Resultatet var at 620 meter kostet fem millioner. Turveiplanen er ikke god nok, og kommunen bør stanse maktspillet mot fortvilte grunneiere.Artikkeltags

Kommentarer til denne saken