Tvang godkjent, men må sikre bemanning

SMITTEVERN: Sykehjemmet får ja, med klare kriterier.

SMITTEVERN: Sykehjemmet får ja, med klare kriterier. Foto:

Sykehjemmet på Vestsida kan tvangsisolere pasienter av smittevernhensyn.

DEL

Det har Helsedirektoratet avgjort. Porsgrunn kommune har søkt om å kunne ta i bruk smittevernloven til å isolere pasienter med tvang, dersom det skulle bli behov for det. Vestsiden sykehjem er i hovedsak en institusjon for demente.

Helsedirektoratet finner at den foreliggende situasjonen med en pågående pandemi fyller kravet til «særlige forhold» i bestemmelsen i lovverket.

De forutsetter at kommunen så langt det er mulig søker å gjennomføre frivillig isolering. – For beboere som kommunen vurderer at vanskelig vil kunne forholde seg til reglene for isolering ved eventuell smitte, bør det lages en individuelt tilpasset plan som tar sikte på at nødvendig isolering i størst mulig grad skal kunne skje uten bruk av tvang hvis situasjonen oppstår. Dette bør skje i samråd med personens nærmeste pårørende, mener direktoratet.

De presiserer også at «ved behov for isolering skal isoleringstiltakene ikke være mer inngripende og omfattende enn nødvendig for å forhindre smitte».

Helsedirektoratet legger til grunn at sykehjemmet er utstyrt og bemannet slik at en forsvarlig gjennomføring av isoleringen er sikret. På nyopprettet isolat forutsettes organisering med tydelige linjer for ansvar og ledelse.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken