Ny sorenskriver skal lede ny domstol med dommere og mange sivilt ansatte.

Etter at tidligere sorenskriver Jahn Mydland gikk av med pensjon, har stillingen en lengre periode vært besatt på konstituert-basis. Kun én søker meldte seg da stillingen ble utlyst. Etter en ekstra runde hadde det kommet inn tre søkere. Av disse har Innstillingsrådet for dommere innstilt konstituert sorenskriver Dag Bjørvik (67). Endelig ansettelse skjer i statsråd etter ferien.

Sammenslåing og omorganisering innebærer alltid utfordringer, både for system, kulturer og ansatte. Vi har ingen mening om personlige kvalifikasjoner hos søkerne, men forstår ikke hvorfor Innstillingsrådet har innstilt en kandidat som skal gå av med pensjon om mindre enn tre år til å lede en slik prosess, når de står fritt til å velge blant flere.

Aldersgrensa for dommere går ved 70 år. Vi kan ikke se at Innstillingsrådet har landet på en optimal løsning for domstolen, og har ikke sett noen begrunnelse for hvorfor rådet, enstemmig, velger et påfallende kortsiktig perspektiv på ny leder for en så viktig instans som en domstol. Rådet har hatt mye å gjøre med domstolreformen, kanskje har det gått litt fort for dem.