Ulovlig å bruke hybelhotellet i Brevik som asylmottak

Av

Porsgrunn kommune har bedt eieren av Korvetten hybelhotell i Brevik om en redegjørelse om mulig ulovlighet ved å ha tatt i bruk hybelhotellet som asylmottak uten å ha fått kommunens tillatelse.