Fylkeskommunen har opplyst at de er forespurt om muligheten for å leie ut jakt på de statlig eide områdene til ungdomsgruppa til Eidanger jeger og fiskerlag (EJFL). Dette stiller også de seg positive til, spesielt siden det gjelder ungdomsgruppa i et frivillig jeger- og fiskelag.

– Tidligere fylkesmann, nå statsforvalteren i Vestfold og Telemark har også blitt kontaktet om saken og har gitt positive signaler vedrørende tiltaket, har fylkeskommunen opplyst.

Nå har også Porsgrunn kommune vurdert spørsmålet og det er eiendomsavdelingen som svarer.

– Vi har nå gått gjennom saken, og har ingen motforestillinger mot å leie ut det aktuelle arealet til EJFL’s ungdomsgruppe. Det er positivt at ungdom kan lære seg jakt og høsting av naturens produksjon i et område som dette, mener en jurist på eiendomsavdelingen.

– Vi kan heller ikke se at allmennhetens interesser i forhold til friluftsliv berøres i særlig grad. Området er mest i bruk av allmennheten i sommermånedene, og jakten foregår om høsten, er avdelingens vurdering.

Staten eier det aktuelle området, men forvaltningsmyndigheten er lagt til Vestfold og Telemark fylkeskommune.