Ungdomsskolen legges ned: – Vi vil beholde bingen vår

Av

– Vi vil gjerne beholde ballbingen som i dag står i skolegården til Langesund ungdomsskole. Bingen må bevares i området ved idrettsanlegget til LIF i Langesund, sier Kai Usterud Braathen og Hege Braathen i Bamble Ap.